Start | Personlig effektivitet | Effektivare möten | Om våra utbildningar | Kunder | Kontakt


Kurs i effektivare möten


Kurs i effektivare möten

Många sitter mer än hälften av sin arbetstid i möten, ofta otillräckligt förberedda och utan agenda. Tänk vad mycket det finns att tjäna på effektiva möten.

MÅL
Övergripande mål att träna deltagarna så att de:

 • använder mötestiden bättre
 • uppnå större delaktighet och engagemang
 • uppnår effektivare beslutsfattande
 • blir bättre på att genomföra fattade beslut

Kursen bidrar också till att skapa spelregler för väl fungerande möten.

MÅLGRUPP
Personer som leder och/eller deltar i möten och som vill förbättra effekten av dem.

GENOMFÖRANDE
Mötesträningen genomförs helst med befintliga mötesgrupper. Vi varvar teori med praktiska övningar.

STEG 1 – Gemensam utbildning, heldag

 • Nulägesanalys av deltagarnas nuvarande möten– vad kan förbättras?
 • Genomgång av 5 goda vanor för att minska mötestiden och öka effekten:
 • Tydligt mål/syfte och agenda
 • Alla förberedda
 • Starta/sluta i tid
 • Rätt deltagare ger aktivt deltagande och en bra atmosfär
 • Enas om beslut och handlingsplan

Under dagen behandlas även

 • Mötesteknik – möteskultur - mötesdisciplin
 • Genomgång av personlighetstyper
 • Praktiska övningar med fokus på att klarlägga syfte, agenda, spelregler, utvärdering etc.

STEG 2 – Gemensam utbildning, halvdag

 • Uppföljning och repetition
 • Nulägesanalys av gruppens mötesvanor – vilka ytterligare förbättringar kan göras?
 • Praktiska övningar med fokus på att ta fram spelregler och hur dessa ska följas upp

Genomförande: Tid mellan stegen är ca en månad eller 2-4 av era ordinarie möten.Vill du veta mer? Jag ringer dig gärna...


Fyll i dina uppgifter här så ringer jag dig för ett första kostnadsfritt och förutsättningslöst samtal.

Namn:
E-post:
Telefon:
 


Crealux Utbildning AB - info@crealuxab.se - Telefon 0705-902 444