Start | Personlig effektivitet | Effektivare möten | Om våra utbildningar | Kunder | Kontakt


Effektiva utbildningar

På Crealux lär vi ut genomtänkta arbetssätt för enskilda individer och grupper på företag eller organisationer som vill nå bättre resultat.

Våra kurser hålls av utbildningsledare med över 15 års erfarenhet av effektivitetsarbete.

Utbildningarna ger medarbetarna viktiga kunskaper och verktyg för att förbättra sitt arbetssätt i vardagen. Metoderna vi arbetar med är väl beprövade och ligger i linje med LEAN och 5S.

Läs mer om respektive utbildning under flikarna Personlig effektivitet effektivitet och Effektivare möten.Om Pelle Swanbeck och Crealux

"Dagen började ok, men ganska snart gick allt åt pipsvängen. Vår planering är under all kritik - vissa saker utförs inte alls och sådant som skulle fixas i framtiden är redan gjorda. Visst, planeringen fungerade till en början men nu kör vi mest på känsla. Ingen har koll på vad den andre gör och det är ett under att något blir färdigställt över huvud taget."

Känner du igen dig? En situation som denna är inte alls ovanlig på ett företag. Vi strävar alla efter ett effektivare flöde och ett smidigare flyt på vår arbetsplats. Vi vill alla erfara känslan av att alla bitar sammanfaller och att vi löser våra ålagda uppgifter utan att känna oss belastade eller pressade. I detta tillstånd lyckas vi uppnå våra mål utan att känslan av stress med ett välbefinnande i både kropp och själ. I förlängningen medför detta tillstånd dessutom lönsamhet för företaget eller organisationen.

Effektivitet handlar om att prioritera och att välja bort det som rubbar flödet. Detta resulterar i att du får mer gjort med mindre ansträngning.Prestera mer och må bättre

Crealux Utbildning arbetar med att utveckla arbetssätt för enskilda individer och grupper för att uppnå personlig effektivitet, att helt sonika få mer uträttat av de saker du anser vara viktigt. Vi hjälper er att öka kontrollen och få en bättre struktur på era arbetsmetoder, dels för att frambringa ett bättre resultat, dels för att få människor att må bättre både under arbetsprocessen och efter genomfört arbete.

Vårt fokus ligger på att odla fram en tydligare kommunikation mellan medarbetare under samarbete, vi poängterar även vikten av att sätta gränser i arbetet och anpassa arbetsmängden efter individ och förmåga. Vi vet alla hur viktigt det är att hålla deadline och leveranstider, och genom en utvecklad och genomarbetad struktur över arbetsprocessen påvisar vi hur ni som företag når en förhöjd prestationsnivå bland medarbetarna. Detta uppnås exempelvis via aktiv prioritering, proaktivitet och sträva mot att befinna sig i en känsla av flöde.Effektivisera grupparbetet och maximera resultatet

Crealux arbetar med metoder för att effektivisera och maximera utbytet vid möten. Genom att på förhand klargjort ett tydligt och överenskommet syfte medför en väsentlig skillnad i utfallet av den faktiska sammankomsten. Vi kan därigenom utforma en effektiv agenda och vi vet dessutom på förhand vilket förarbete som krävs och är önskvärt inför mötet. Vi visar även på fördelarna av att sätta upp korrekta spelregler för att uppnå det mest effektiva utfallet på mötet. Vi erbjuder dessutom metoder att arbeta med när det kommer till utvärdering och utveckling för att ständigt förbättra mötet.Crealux och Pelle Swanbeck

Pelle Swanbeck är effektivitetskonsult och har över 14 års erfarenhet som konsult och utbildningsledare, varav 10 år på IBT. Pelle har en bakgrund som IT-konsult och har förutom att sälja och genomföra uppdrag dessutom bidragit i stor utsträckning till tjänsteutvecklingen, framför allt inom effektivare möten och e-posthantering.

Crealux Utbildning AB startade i början av 2010 Jag har varit anställd konsult på IBT (1999-2009). Utöver att sälja och genomföra uppdrag inom personlig effektivitet och effektivare möten, så hade jag ansvar för IT / telefoni samt interutbildning och kompetensutveckling för kollegorna. Deltog i internationella projekt och "train the trainer" för Ericsson.

Jag arbetade under 3 år med användar-IT-utbildningar i officepaket, mailklienter mm 7 år som regionansvarig säljare på ILFORD Photo.

Utbildningar:

Bla: Kommunikation, förhandlingsteknik, retorik, pedagogik, hålla workshop, Presntationsteknik
IHM marknadsekonom 1990-1992
Utbildad skidlärare (1985-1988)
Mångårig praktisk erfarenhet som Coach.
UGL jan 2007
Solution selling 2008
IPU-profilanalyserCrealux Utbildning AB - info@crealuxab.se - Telefon 0705-902 444