Start | Personlig effektivitet | Effektivare möten | Om våra utbildningar | Kunder | Kontakt


Kurs i personlig effektivitet

Kurs i förbättrad personlig effektivitet

Oavsett hur bra du och din organisation är kan ni alltid bli effektivare tillsammans.

MÅL
Ge din organisation ett enat och målinriktat tankesätt och en gemensam effektiv arbetskultur.

MÅLGRUPP
Personlig Effektivitet vänder sig till dig som önskar en tidseffektiv utbildning där du snabbt kan lära dig det som är mest relevant för dig och på ett smidigt sätt om- sätta din kunskap till konkreta handlingar.

GENOMFÖRANDE
Under en seminariedag kombinerar vi teori med workshops där du får en mängd väl beprövade verktyg för att bli mer effektiv, hämtade bland annat från LEAN och 5S. Därefter applicerar du kunskaperna i din dagliga verksamhet. Cirka 2-4 veckor efter seminariet ger vi var och en individuell coaching vid 2 tillfällen för att följa upp hur du tillämpat förändringarna och tränar dina nya verktyg ytterligare.

Före utbildningen får alla svara på en personlig enkät för att fastställa gruppens och individens nuläge. Det gör att vi på bästa sätt kan anpassa utbildningen utifrån era förutsättningar, behov och önskemål.

STEG 1 - Gemensam utbildning, heldag
Delar av innehållet:

 • Få förståelse för förhalningsbeteendet och en metod för att motverka detta.
 • Personlig planering kopplat till dina nyckelområden och mål.
 • En prioriteringsmodell för att hitta vilka aktiviteter som är värdeskapande.
 • En metod för att hantera och eliminera tidstjuvar.
 • Att använda kalendern som ett verkligt planeringsredskap.
 • Veckoplanering med "5-veckors-modellen" och handlingsplaner.
 • Effektivare hantering av ditt e-postsystem och e-postflödet*
 • Outlook/lotus Notes som planeringsverktyg, kalender och "task".
 • Effektiv strukturering av elektroniskt arbetsmaterial.
 • Strukturering av arbetsmaterial och hantering av informationsflödet enligt 5 S.
 • Balans i livet, mentalkapacitet och sambandet mellan stress och planering.
 • Upprätta en personlig utvecklingsplan för kursen.

*Effektivare e-posthantering

 • Välj rätt kommunikationssätt (möte, samtal, telefon, e-post)
 • Ekonomisera e-postanvändningen
 • Få bättre effekt med tydlig rubrik
 • Gör din e-post i block
 • Använd "4D-metoden". En metod för att få kontroll över e-postflödet.
 • Presentationer av funktioner i e-postsystemet som hjälper er att ha kontroll.

STEG 2 - Individuell coaching

STEG 3 - Individuell coaching, tillfälle 2

Företagsanpassningar kan tex innebära att man lägger till introduktion till effektivare möten.

Antal kursdeltagare: Upp till 8 personer per dag och kursledare. Större grupper fungerar utmärkt efter viss anpassning av upplägget. Hör av dig till oss så diskuterar vi ett bra upplägg för dig och din organisation.

Genomförande: Utbildningen genomförs i 3 steg med ca 2-4 veckor mellan varje tillfälle.

Vi varvar teori med praktiska övningar och för att uppnå bästa resultat bör man komplettera med tex ipu-profilanalyser.Vill du veta mer? Jag ringer dig gärna...


Fyll i dina uppgifter här så ringer jag dig för ett första kostnadsfritt och förutsättningslöst samtal.

Namn:
E-post:
Telefon:
 

Kuriosa:

Seiri – Kasta allt du inte har nytta av. Vill du spara något av nostalgiska skäl så ta hem detta istället för att ha en nostalgihylla som tar plats på ditt kontor.

Seiton – pärmar, hängmappar, inkorg, utkorg etc. Skapa ett system som innebär att allt är uppmärkt och tydligt även för andra. Skilj på arbetsmaterial och rent referensmaterial. För att våga stoppa undan arbetsmaterial som du ska jobba med i framtiden så är kopplingen till din kalender och att-göra lista extremt viktig. Bestäm när du ska göra uppgiften och stoppa sedan undan materialet. Din ”påminnelse” blir kalendern/att-göra listan istället för att uppgiften ligger på skrivbordet i vänta på att rätt datum ska infinna sig.

Seiso – lämna ditt kontor med ett rent skrivbord varje dag och du kommer starta varje dag med ett rent skrivbord. Det kommer att ge fokus på det som ska hända istället för att få känslan över att du ligger efter på grund av allt material som ligger och skräpar.

Seiketsu – gör lika varje gång du sparar material. Hjulet ska uppfinnas en gång och inte varje gång.

Shitsuke – du har ett eget ansvar för att se till att system verkligen fungerar. Det är bara du själv som kan ta ansvar över din situation och ditt eget struktursystem.Crealux Utbildning AB - info@crealuxab.se - Telefon 0705-902 444